RECOVERY RESORT 


Investičná príležitosťZakladatelia spoločnosti Recovery Resorts spolu s viac ako 15-ročnými odbornými skúsenosťami sa rozhodli, že otvoria moderné rezidenčné terapeutické centrum, ktoré bude formou pobytov poskytovať účinnú terapiu a rehabilitáciu v oblasti psychického zdravia a duševnej pohody.

Tie najúčinnejšie moderné terapeutické metódy budú v cetre využívané na efektívnu pomoc pri širokej škále problémov ako sú depresívne nálady, úzkosti, fóbie, panické ataky, syndróm vyhorenia, chronický stres, poruchy spánku, ľahšie závislosti, poruchy príjmu potravy, poruchy správania, zvládanie emocionálnych stavov a náročných životných situácií.

Terapeutické centrum Recovery Resort je výnimočný projekt s prepracovanou stratégiou a unikátnym typom profesionálnych služieb pre náročnejšiu klientelu. Po otvorení sa stane najväčším súkromným zariadením tohto druhu na Slovensku aj v Českej republike.

Investičná príležitosť.

Aktuálne ešte môžete investovať do projektu Recovery Resort. Prečítajte si 10 najdôležitejších faktov o tejto jedinečnej investícii:

  • Bohaté odborné a podnikateľské skúsenosti zakladateľov.
  • Inovatívny a veľmi účinný spôsob pomoci v oblasti duševného zdravia.
  • Zmysluplný, funkčný a profitabilný koncept, osvedčený vo vyspelých krajinách.
  • Lokalita v národnom parku, pozemok 10tis. m2 a energeticky úsporná budova.
  • Dlhodobo rastúci dopyt po kvalitnej a účinnej terapii v tejto oblasti.
  • Medzinárodná pôsobnosť, široká cieľová skupina, aj firemní zákazníci.
  • Silný a efektívny marketing, podporovaný aktívnym PR.
  • Množstvo významných a udržateľných konkurenčných výhod.
  • Projekt vo fáze realizácie, otvorenie centra už v lete 2020.
  • Zaujímavé ročné výnosy, nezávislé na hospodárskej či politickej situácii.

Skúsenosť. Myšlienka. Riešenie.

Zakladatelia spoločnosti, Miroslav Danaj a Ivana Matejovič, sú skúsení terapeuti, ktorí v rámci vlastnej praxe pomohli už viac ako 1000 spokojným klientom úspešne zvládnuť ich psychické problémy.

V snahe posunúť svoje služby na novú úroveň hľadali ešte efektívnejší a rýchlejší spôsob pomoci ako umožňuje štandardná individuálna terapia počas sedení 1x za týždeň.

Pracovali s faktom, že pre klientov je terapia oveľa účinnejšia, prínosnejšia a kratšia, ak celý proces prebieha intenzívnejšie, súvisle a v pokojnom prostredí bez akýchkoľvek rušivých vplyvov. Klienti by tak získali dostatočný odstup od starostí ich bežného života a mohli by sa plne sústrediť len na dosiahnutie želaných zmien.

Riešenie sa vyvíjalo postupne od roku 2018. Najprv siahli po klasickom overenom modeli rezidenčných terapeutických centier, ktoré vo vyspelej Európe aj v USA úspešne fungujú už desaťročia. Ten následne detailne prispôsobili potrebám svojich klientov, vlastnému terapeutickému prístupu a tiež špecifickým lokálnym podmienkam

V roku 2019 začali na Liptove budovať moderný rezidenčný terapeutický rezort so zameraním na účinnú pomoc v širokej škále psychických problémov. Týmto projektom zároveň reagujú na nedostatočnú úroveň liečby psychických problémov v rámci rezortu zdravotníctva a nedostatok podobných zariadení na Slovensku aj v Českej republike.

Aktuálna situácia.

Vo všetkých vyspelých krajinách sú psychické poruchy vážny problém. Aj napriek faktu, že každý ôsmy Slovák trpí duševnou poruchou, na Slovensku sa duševnému zdraviu dlhodobo nevenuje dostatočná pozornosť.

Zakladatelia spoločnosti sa opierajú aj o skutočnosť, že psychické problémy sa na Slovensku riešia takmer výlučne liekmi. Medikamentózna liečba býva obvykle zameraná na potlačenie prejavov problému, avšak nemá takmer žiaden dosah na ich prvotné príčiny.

Ani štandardná psychoterapia žiaľ nie je v súčasnosti schopná ponúknuť v závažnejších prípadoch efektívnu pomoc a trvalejšie riešenia.

Oblasti. Terapia. Odborný prístup.

Hlavným poslaním centra Recovery Resort je poskytovať odbornú a účinnú pomoc v širokej škále psychických i psychosomatických problémov, pri zvládaní emócií a neželaného správania.  

Všetky služby sú poskytované vo forme špecializovaných programov, ktoré klienti absolvujú počas ich pobytu v centre. Programy sú podľa účelu rozdelené na terapeutické, rehabilitačné a relaxačné.

Pomoc v centre Recovery Resort je zameraná na riešenie skutočných príčin problémov, nie len na ich prejavy. Zakladatelia spoločnosti počas svojej odbornej praxe vyvinuli vlastnú, veľmi efektívnu terapeutickú metódu. Ide o kompexnú integratívnu terapiu s celostným prístupom, zameranú na pozitívne zmeny na vedomej i podvedomej úrovni.

Iba nový prístup môže priniesť nové výsledky.

Lokalita. Budova. Areál. 

Recovery Resort je situovaný v prekrásnom vysokohorskom prostredí Liptova, na pomedzí národných parkov Veľká Fatra a Nízke Tatry, pri malebnej obci Liptovské Revúce. Všetky priestory rezortu sú navrhnuté vo vyššom štandarde s ohľadom na potreby náročnejšej klientely.

Budova centra prešla nedávno celkovou rekonštrukciou a po dokončení úprav poskytne komfortné ubytovanie v 24 izbách s balkónom a v 3 apartmánoch. Priestranný areál má vlastnú príjazdovú cestu a ponúka absolútne súkromie. V relaxačnej záhrade s rozlohou 1.500 m2 bude jazierko, ohnisko s grilom a zen záhrada. 

Recovery Resort prináša vzácnu kombináciu jedinečných vlastností – pokojná a tichá lokalita, nádherné prírodné prostredie, vynikajúca kvalita ovzdušia, komfortné ubytovanie, zdravé stravovanie, množstvo aktivít, rozľahlý areál s relaxačnou záhradou a absolútna diskrétnosť počas celého pobytu.

Marketing.

Hlavnými cieľovými trhmi centra Recovery Resort sú Slovensko a Česká republika.

Hlavnou cieľovou skupinou je široká verejnosť so záujmom o prémiové služby a s nižšou cenovou citlivosťou.

Dôležitou cieľovou skupinou je odborná verejnosť – psychoterapeuti, súkromné kliniky a odborní lekári, pre ktorých Recovery Resort zabezpečí podporné terapie a rehabilitácie ich klientov či pacientov.

Podstatnou skupinou sú tiež súkromné spoločnosti, ktoré majú záujem o nadštandardnú starostlivosť  v oblasti psychického zdravia a mentálnej výkonnosti ich manažmentu i zamestnancov.

Aktuálny stav. Zámer investície.

Prevádzkový objekt, získaný pre centrum Recovery Resort, je vo veľmi dobrom stave a budova je energeticky úsporná. Proces jeho odkúpenia sme začali ešte v minulom roku a aktuálne v ňom prebiehajú stavebné úpravy a zariaďovanie interiéru. Obaja zakladatelia spoločnosti osobne dohliadajú na realizáciu všetkých činností priamo na mieste.

V tomto období prebieha tiež nábor zamestnancov na všetky pracovné pozície, výroba prvej skupiny internetových stránok a zároveň sa začala príprava úvodnej marketingovej kampane. 

ZÁMER INVESTÍCIE 
• Finalizácia zariadenia izieb a spoločných priestorov
• Vybudovanie relaxačnej záhrady a úprava areálu
• Dokončenie odkúpenia prevádzkového objektu
• Pokrytie úvodných prevádzkových nákladov
• Realizácia marketingovej kampane a vstupu na trh 

Informácie o investičnej príležitosti.

Účasťou na tomto projekte podporíte vznik prvého slovenského rezidenčného centra tohto druhu na európskej úrovni, špecializovaného na účinnú pomoc v širokej škále psychických problémov. V prípade potreby má investor možnosť prioritného využitia služieb Recovery Resort za zvýhodnených podmienok pre seba a členov rodiny.

Objem celej investície do projektu Recovery Resort 990.000 Eur je rozdelený na 2 fázy, pričom 1. fáza bola úspešne ukončená v októbri 2019 v objeme 330.000 Eur.

Vo februári bola spustená finálna 2. fáza investície
• Celkový objem 2.fázy je 660.000 Eur
• Čiastková investícia od 20.000 Eur
• Očakávané priemerné ročné výnosy pre investora sú viac ako 10% p.a.

Záujem o ďalšie informácie

Napíšte nám, radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie.

Sledujte nás

NA SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH

Newsletter

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NOVINIEK

© Copyright 2020 Recovery Resorts, s.r.o.